Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Dodatkowe utrudnienia na drogowym przejściu granicznym w Bobrownikach - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Dodatkowe utrudnienia na drogowym przejściu granicznym w Bobrownikach

Alina Grygorowicz
30.10.2018

Informujemy, że od 26 października do 15 grudnia 2018 r. na terenie drogowego przejścia granicznego w Bobrownikach są prowadzone prace polegające na budowie barier przeciw ucieczkowych umiejscowionych na posterunkach granicznych znajdujących się na wjeździe/wyjeździe z przejścia. W związku z powyższym będą występować utrudnienia w ruchu w obu kierunkach. Pojazdy ponadgabarytowe w niektórych okresach prowadzenia prac ze względów technologicznych nie będą miały możliwości przekraczania granicy. Szczegółowe informacje dotyczące przekraczania granicy przez pojazdy ponadgabarytowe można uzyskać u kierownika zmiany Placówki Straży Granicznej w Bobrownikach pod numerem telefonu 85 7172328.

Przypominamy, że od 22 października do 17 grudnia 2018 r. na terenie drogowego przejścia granicznego w Kuźnicy są również prowadzone prace modernizacyjne w rejonach wjazdu/wyjazdu z przejścia granicznego. Prace te będą mogły powodować niewielkie utrudnienia przy przekraczaniu granicy państwowej.

do góry