Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego - Fundusze pomocowe -

Nawigacja

Fundusze pomocowe

Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Katarzyna Zdanowicz
28.03.2018

W dniu 15.12.2017 r. zostały zawarte pomiędzy Skarbem Państwa - Departamentem Funduszy Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, pełniącym funkcję Organu Odpowiedzialnego dla Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Skarbem Państwa - Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, pełniącym funkcję Organu Delegowanego dla Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a Skarbem Państwa - Komendantem Głównym Straży Granicznej reprezentowanym przez Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej porozumienia finansowe dotyczące projektów:

1)    PL/2018/PR/0033 pt. „Budowa Placówki Straży Granicznej w Nowym Dworze”.
2)    PL/2018/PR/0034 pt. „Budowa wieży obserwacyjnej w m. Zubrzyca Wielka”.
3)    PL/2018/PR/0035 pt. „Budowa wieży obserwacyjnej w m. Bartniki”.


Działania projektowe są bezpośrednio związane z Programem Krajowym – Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2014-2020 "Bezgraniczne bezpieczeństwo" i odpowiadają realizacji  celu krajowego 6 Potencjał krajowy oraz celu szczegółowego 2 Granica.

Dwa projekty zakładają  uszczelnienie zewnętrznej granicy Unii Europejskiej poprzez wybudowanie wież obserwacyjnych na terenie służbowej odpowiedzialności Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej,  które wejdą w skład europejskiego systemu nadzoru nad granicami zewnętrznymi.  Budowa wież w dużej mierze przyczyni się do zwiększenia skuteczności ochrony granicy państwowej poprzez stałe monitorowanie określonych odcinków granicy państwowej. Pozwoli na natychmiastowe reagowanie na zaistniałe zdarzenia.

Trzeci projekt zakłada dofinansowanie budowy nowej Placówki SG w Nowym Dworze i dostosowanie jej do obowiązujących norm i przepisów. Będzie on realizowany, jako część całego procesu dostosowania struktur Straży Granicznej do wypełnienia wymogów w zakresie zapewnienia ochrony granicy państwowej i porządku publicznego gwarantującego zastosowanie na obszarze  państwa polskiego ustaleń zawartych w traktacie z Schengen. Działanie to przyczyni się do poprawy skutecznej ochrony granicy zewnętrznej Unii Europejskiej na odcinku służbowej odpowiedzialności Placówki Straży Granicznej w Nowym Dworze.


Data zakończenia realizacji projektów - listopad/ grudzień 2019 r.

 

do góry