Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Zapytanie ofertowe nr 1/2018 - Zamówienia publiczne, do których nie stosuje się ustawy - Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy -

Nawigacja

Zamówienia publiczne, do których nie stosuje się ustawy - Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy

Zapytanie ofertowe nr 1/2018

Autor :
09.04.2018 Andrzej Łuczaj

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia dostawy środków czystości nr PD-TZ-III-2.2313.8.2018 z dnia 09.04.2018r. w ramach projektu pt. „Organizowanie powrotów przymusowych cudzoziemców” – 11/1-2015/BK-FAMI finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (szczegóły w załącznikach)

do góry