Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Budowa wieży obserwacyjnej w m. Bartniki” (sprawa nr 18/ZP/WTiZ/17) - rozstrzygnięte -

Nawigacja

rozstrzygnięte

Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Budowa wieży obserwacyjnej w m. Bartniki” (sprawa nr 18/ZP/WTiZ/17)

Autor : Maria Brześkiewicz
28.12.2017

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

18/ZP/WTiZ/17 (28.12.2017)

poniżej

135 000 euro

71000000-8

71320000-7

71248000-8

Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Budowa wieży obserwacyjnej w m. Bartniki” (sprawa nr 18/ZP/WTiZ/17)

UWAGA zmiana terminu na:

23.01.2018r.

do godz. 11:00

do góry