Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania pn. : „Budowa Placówki Straży Granicznej w m. Nowy Dwór” (sprawa nr 13/ZP/WTiZ/17) - rozstrzygnięte -

Nawigacja

rozstrzygnięte

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania pn. : „Budowa Placówki Straży Granicznej w m. Nowy Dwór” (sprawa nr 13/ZP/WTiZ/17)

Autor : Marta Karpiuk
02.02.2018

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

13/ZP/WTiZ/17 (02.02.2018)

poniżej

5 548 000 euro

45111000-9, 45111200-0,  45200000-9, 45223500-1,  45231000-5, 45231300-8,  45262522-6, 45310000-3,  45312000-7, 45316000-5,  45317300-5, 45317000-2,  45320000-6, 45330000-9, 45262400-5, 45422000-1,  45261213-0, 45261214-7,  45421146-9, 45421130-4,  45421160-3, 45432100-5,  45410000-4, 45442100-8,  45431000-7, 45421146-9,  45443000-4, 45262100-2, 45112700-2, 45450000-6,  32323500-8, 45233200-1,

32400000-7

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania pn. : „Budowa Placówki Straży Granicznej 

w m. Nowy Dwór” (sprawa nr 13/ZP/WTiZ/17)

 

19.02.2018r.

do godz. 11:00

UWAGA ! NOWY TERMINU

26.02.2018 R.

DO GODZ. 11:00

UWAGA ! ZMIANA TERMINU

28.02.2018 R.

DO GODZ. 11:00

 

do góry