Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Przetarg nieograniczony na modernizację obiektu Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w m. Białystok (sprawa nr 2/ZP/WTiZ/18) - rozstrzygnięte -

Nawigacja

rozstrzygnięte

Przetarg nieograniczony na modernizację obiektu Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w m. Białystok (sprawa nr 2/ZP/WTiZ/18)

Autor : Piotr Nietupski
12.02.2018

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

2/ZP/WTiZ/18 (13.02.2018)

poniżej

5 548 000 euro

45262522-6
45300000-0
45310000-3
45311000-0
45311100-1
45311200-2
45312310-3
45314320-0
45315600-4
45315700-5
45316200-7
45317300-5
45320000-6
45324000-4
45330000-9
45331000-6
45332000-3
45400000-1
45421100-5
45421160-3
45431200-9
45432110-8
45442100-8

Przetarg nieograniczony na modernizację obiektu Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w m. Białystok

UWAGA ZMIANA TERMINU

15.03.2018r.

do godz. 11:00

do góry