Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Napromieniowany ładunek nie wjechał do Polski - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Napromieniowany ładunek nie wjechał do Polski

Katarzyna Zdanowicz
22.06.2020

Wczoraj funkcjonariusze z Placówki SG w Bobrownikach nie zezwoli na wjazd do naszego kraju transportowi z materiałami promieniotwórczymi. Według dokumentacji przewozowej niebezpieczny ładunek miał z Uzbekistanu trafić do Niemiec.

21 czerwca 2020 r. na terenie drogowego przejścia granicznego w Bobrownikach na wjazd do Polski  zgłosił się obywatel Białorusi kierujący pojazdem ciężarowym.  Mężczyzna przewoził złom ważący w sumie 22 tony. Na znajdujący się w naczepie ładunek zareagowała bramka radiometryczna. Po zapoznaniu się przez funkcjonariusza ze wskazaniami bramki radiometrycznej, która wykazała 21 krotne przekroczenie tła, pojazd wraz z ładunkiem został poddany szczegółowej kontroli urządzeniem pomiarowym. Urządzenie to potwierdziło znacznie podwyższony  poziom  promieniowania. Podczas pomiaru zidentyfikowano izotopy radu 226.

Po konsultacji z Dyżurnym Państwowej Agencji Atomistyki nie zezwolono na wjazd pojazdu do naszego kraju.

do góry