Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Nielegalne przekroczenia granicy z Białorusią w 2021 roku - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nielegalne przekroczenia granicy z Białorusią w 2021 roku

Alina Grygorowicz
25.01.2022

W ubiegłym roku 39 697 obywateli państw trzecich usiłowało przekroczyć granicę państwową z Białorusią wbrew przepisom, poza przejściami granicznymi. To ponad trzystukrotnie więcej niż w 2020 roku.

W 2020 r., w analogicznym okresie, granicę państwową z Białorusią wbrew przepisom, poza przejściami granicznymi usiłowało przekroczyć 129 osób. Od sierpnia 2021 r. liczba cudzoziemców próbujących przedostać się na terytorium Polski, a tym samym na terytorium Unii Europejskiej, rosła z dnia na dzień. Szczyt kryzysu migracyjnego przypadł na październik, kiedy takich prób odnotowano łącznie 17447. Liczba prób przekroczenia granicy państwowej z Białorusią wbrew przepisom znacząco spadła w listopadzie - 8917 oraz w grudniu - 1740.

Z największą presją migracyjną zmagała się Placówka SG w Michałowie. Na odcinku przez nią ochranianym granicę nielegalnie próbowało przejść 5466 cudzoziemców. Duże natężenie prób miało miejsce ponadto w rejonie Placówki SG w Mielniku - 4890 cudzoziemców oraz Placówki SG w Białowieży - 4855 cudzoziemców.

  • Przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom w latach 2018-2021, na odcinku z BIałorusią
    Przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom w latach 2018-2021, na odcinku z BIałorusią
  • Przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom, na odcinku z Białorusią, wg rozbicia na poszczególne miesiące
    Przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom, na odcinku z Białorusią, wg rozbicia na poszczególne miesiące
  • Przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom, na odcinku z Białorusią, wg podziału na placówki SG
    Przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom, na odcinku z Białorusią, wg podziału na placówki SG
do góry