Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Pierwsze spotkanie Komitetu Sterującego Projektem LT-PL-3R-199 - Interreg V-A Lithuania–Poland Cooperation Programme Project No. LT – PL -3R -199 “Cooperation of Lithuanian and Polish border guard services”. -

Nawigacja

Interreg V-A Lithuania–Poland Cooperation Programme Project No. LT – PL -3R -199 “Cooperation of Lithuanian and Polish border guard services”.

Pierwsze spotkanie Komitetu Sterującego Projektem LT-PL-3R-199

Katarzyna Zdanowicz
19.06.2019

Dnia 18.06.2019 r. w Druskiennikach (Litwa) odbyło się zorganizowane z inicjatywy Służby Ochrony Granicy Państwowej przy MSW RL w ramach Programu Współpracy Litwa – Polska Interreg V-A pierwsze spotkanie Komitetu Sterującego projektem nr LT-PL-3R-199 pn. „Cooperation of Lithuanian and Polish border guard services”.

Głównym tematem rozmów było omówienie współpracy dotyczącej realizacji działań projektowych pomiędzy partnerami oraz plany dotyczące wdrażania projektu w ciągu najbliższych 6 miesięcy.

 

On 18th of June 2019 in Druskinnikai (Lithuania) there was a first meeting of the Steering Committee of the Project No LT-PL-3R-199 "“Cooperation of Lithuanian and Polish border guard services” organized on the initiative of the State Border Protection Service at the Ministry of Interior of the Republic of Lithuania within the framework of Interreg V-A Lithuania–Poland Cooperation Programme.

The main topic of the talks was to discuss the cooperation concerning the implementation of the project activities between the partners and the plans for the implementation of the project in the next 6 months.

  • Spotkanie „Cooperation of Lithuanian and Polish border guard services”
    Spotkanie „Cooperation of Lithuanian and Polish border guard services”
  • Spotkanie „Cooperation of Lithuanian and Polish border guard services”
    Spotkanie „Cooperation of Lithuanian and Polish border guard services”
do góry