Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Szkolenia teoretyczne i praktyczne z taktyki jazdy oraz kontroli pojazdów i osób - wspólne ćwiczenia polskich i litewskich funkcjonariuszy SG - Interreg V-A Lithuania–Poland Cooperation Programme Project No. LT – PL -3R -199 “Cooperation of Lithuanian and Polish border guard services”. -

Nawigacja

Interreg V-A Lithuania–Poland Cooperation Programme Project No. LT – PL -3R -199 “Cooperation of Lithuanian and Polish border guard services”.

Szkolenia teoretyczne i praktyczne z taktyki jazdy oraz kontroli pojazdów i osób - wspólne ćwiczenia polskich i litewskich funkcjonariuszy SG

Katarzyna Zdanowicz
24.05.2021

W ramach projektu numer LT-PL-3R-199 współfinansowanego przez UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Litwa -Polska w kwietniu i maju 2021 r. zorganizowano dwa szkolenia. Pierwsze pn. „Taktyka jazdy pojazdami terenowymi podczas wspólnego patrolowania pogranicza LT i PL” oraz drugie pn. „Kontrola pojazdów i osób: metody, taktyka i najlepsze praktyki”.

Główny celem obu szkoleń była poprawa taktycznych umiejętności prowadzenia pojazdu służbowego oraz kontrola pojazdów i osób w rejonie polsko – litewskiego pogranicza. Była to także doskonała okazja do  wymiany dobrych praktyk stosowanych w krajach partnerskich.

Z uwagi na obowiązujące obostrzenia spowodowane pandemią COVID-19 część teoretyczna przeprowadzona została on – line, natomiast część praktyczna odbyła się na terytorium Litwy. Organizatorem obu aktywności była strona litewska.

W szkoleniach łącznie udział wzięło 72 osoby w 6 grupach szkoleniowych.

Głównym celem Programu Interreg V-A, który został zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 15 grudnia 2015 jest wspieranie inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu w obszarze granicznym poprzez współpracę transgraniczną. Program ma przyczyniać się do wzrostu regionalnego i poprawy jakości życia w ramach wzmocnionej współpracy transgranicznej między społeczeństwem a instytucjami na obszarze objętym wsparciem.

 

 

 

Within the framework of the project No. LT-PL-3R-199, two training courses were organized in April and May 2021. The first one entitled "Tactics of driving off-road vehicles during joint patrolling of the LT and PL border area" and the second one entitled "Controlling vehicles and persons: methods, tactics and best practices". Both events were divided into theoretical and practical parts.

The main objective of both training sessions was to improve tactical driving skills and control of vehicles and persons in the Polish-Lithuanian border area. It was also a great opportunity to exchange good practices used in partner countries.

Due to the restrictions imposed by the COVID-19 pandemic, the theoretical part was conducted online, while the practical part took place on the territory of Lithuania. The organizer of both activities was the Lithuanian side.

The trainings were attended by 72 people in 6 training groups.

 

 

  • Szkolenia teoretyczne i praktyczne z taktyki jazdy oraz kontroli pojazdów i osób - wspólne ćwiczenia polskich i litewskiech funkcjonariuszy SG
    Szkolenia teoretyczne i praktyczne z taktyki jazdy oraz kontroli pojazdów i osób - wspólne ćwiczenia polskich i litewskiech funkcjonariuszy SG
  • Szkolenia teoretyczne i praktyczne z taktyki jazdy oraz kontroli pojazdów i osób - wspólne ćwiczenia polskich i litewskiech funkcjonariuszy SG
    Szkolenia teoretyczne i praktyczne z taktyki jazdy oraz kontroli pojazdów i osób - wspólne ćwiczenia polskich i litewskiech funkcjonariuszy SG
  • Szkolenia teoretyczne i praktyczne z taktyki jazdy oraz kontroli pojazdów i osób - wspólne ćwiczenia polskich i litewskiech funkcjonariuszy SG
    Szkolenia teoretyczne i praktyczne z taktyki jazdy oraz kontroli pojazdów i osób - wspólne ćwiczenia polskich i litewskiech funkcjonariuszy SG
do góry