Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Fundusz Azylu, Migracji i Integracji - Fundusze pomocowe -

Nawigacja

Fundusze pomocowe

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji

Katarzyna Zdanowicz
26.04.2018

W Podlaskim Oddziale Straży Granicznej zakończyła się pierwsza część kursów języka angielskiego i rosyjskiego. Środki finansowe na ich zrealizowanie zostały pozyskane przez Referat ds. Obsługi Funduszy Zagranicznych Sekcji Ogólnej Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w ramach projektu szkoleniowego 19/2/2017/BK-FAMI „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji Straży Granicznej w obszarze powrotów”. Zajęcia trwały od października 2017 roku do końca kwietnia 2018 roku.

Szkolenia językowe zorganizowano w 13 grupach językowych (łącznie 97 osób) na kwotę 145 000,00 PLN : 
- 9 grup w Komendzie Oddziału,     
- 4 grupy w Placówkach SG (Placówce SG w Szudziałowie, Placówce SG w  Płaskiej, Placówce SG w Rutce - Tartak i Placówce SG w  Kuźnicy).

Szkolenie językowe miało na celu wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji językowych, a tym samym podniesienie jakości i swobody wypowiedzi w języku obcym z zastosowaniem specjalistycznego słownictwa, w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych realizowanych wobec cudzoziemców.

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

 

***

W Podlaskim Oddziale Straży Granicznej zakończyła się druga część kursów języka angielskiego. Zajęcia trwały od stycznia do końca czerwca 2018 r.

Szkolenia językowe zorganizowano w 3 grupach (Placówce SG w Czeremsze, Placówce SG w Augustowie i Placówce SG w Kuźnicy. W sumie brało w nim udział 26 osób i 2 szkolenia indywidualne.

Środki finansowe na ich zrealizowanie zostały pozyskane przez Referat ds. Obsługi Funduszy Zagranicznych Sekcji Ogólnej Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w ramach projektu szkoleniowego 19/2/2017/BK-FAMI „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji Straży Granicznej w obszarze powrotów”. Całość obejmowała kwotę 45 900 zł.

Celem szkoleń językowych było wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji językowych, a tym samym podniesienie jakości i swobody wypowiedzi w języku angielskim z zastosowaniem specjalistycznego słownictwa, w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych realizowanych wobec cudzoziemców.

 

 

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

 • Uczestnicy szkolenia językowego
  Uczestnicy szkolenia językowego
 • Uczestnicy szkolenia językowego
  Uczestnicy szkolenia językowego
 • Uczestnicy szkolenia językowego
  Uczestnicy szkolenia językowego
 • Uczestnicy szkolenia językowego
  Uczestnicy szkolenia językowego
 • Uczestnicy szkolenia językowego
  Uczestnicy szkolenia językowego
 • Uczestnicy szkolenia językowego
  Uczestnicy szkolenia językowego
 • Uczestnicy szkolenia językowego
  Uczestnicy szkolenia językowego
do góry