Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Pierwsze spotkanie ekspertów w ramach projektu - Interreg V-A Lithuania–Poland Cooperation Programme Project No. LT – PL -5R -400 “Development of cooperation of Lithuanian and Polish Border Guard Services”. -

Nawigacja

Interreg V-A Lithuania–Poland Cooperation Programme Project No. LT – PL -5R -400 “Development of cooperation of Lithuanian and Polish Border Guard Services”.

Pierwsze spotkanie ekspertów w ramach projektu

Katarzyna Zdanowicz
09.07.2021

W dniach 07 – 08 lipca 2021r. w odbyło się pierwsze spotkanie ekspertów w ramach projektu Nr LT-PL-5R-400 “Development of cooperation of Lithuanian and Polish Border Guard Services”

Eksperci dyskutowali nad wizją struktury dokumentu i najważniejszymi zagadnieniami, które powinny się w nim znaleźć. Ustalono, że zostaną w niej zawarte normy prawne obowiązujące po obu stronach granicy, a także propozycje działań w ramach długoterminowej współpracy partnerów projektu.

Kolejne spotkanie ekspertów zostanie zorganizowane w październiku 2021r. na terytorium Litwy.

***

The first expert meeting within the project No. LT-PL-5R-400 "Development of cooperation of Lithuanian and Polish Border Guard Services" was held on 7 - 8th of July 2021.

The experts discussed the vision of the document structure and the most important issues that should be included in it. It was agreed that it will include the legal standards applicable on both sides of the border, as well as proposals for activities within the framework of long-term cooperation of project partners.
The next expert meeting will be organised in October 2021 on the territory of Lithuania.

 

do góry