Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego z zakresu gospodarki mundurowej i żywnosciowej przeznaczonych do zagospodarowania - Informacja o składnikach majątku -

Nawigacja

Informacja o składnikach majątku

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego z zakresu gospodarki mundurowej i żywnosciowej przeznaczonych do zagospodarowania

Andrzej Łuczaj
12.08.2019

Podlaski Oddział Straży Granicznej dysponuje zbędnymi i zużytymi składnikami majątku ruchomego w zakresie gospodarki mundurowej i żywnościowej, które na podstawie Rozporządzenia RM z dnia 04.04.2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, mogą być przedmiotem nieodpłatnego przekazania lub darowizny. Bliższych iformacji można uzyskać pod nr telefonów 857145235 lub 857145331. Wnioski o przekazanie mienia proszę składać do Komendanta POSG w terminie do dnia 23.08.2019 roku. Szczegóły w załączniku.

do góry