Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Pełnomocnik ds ochrony praw człowieka - Prawa człowieka -

Nawigacja

Prawa człowieka

Pełnomocnik ds ochrony praw człowieka

06.11.2014

Pełnomocnikiem Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej ds. ochrony praw człowieka jest mjr SG Halina JURGILEWICZ.

Kontakt z pełnomocnikiem:


Do zadań pełnomocnika ds. ochrony praw człowieka należy między innymi:

  1. propagowanie praw człowieka i dbanie o przestrzeganie standardów ich ochrony;
  2. bieżące monitorowanie działań Straży Granicznej w terytorialnym zasięgu działania Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej pod kątem respektowania godności ludzkiej i przestrzegania praw człowieka;
  3. inicjowanie współpracy oraz utrzymanie stałego kontaktu z instytucjami i organizacjami pozarządowymi mogącymi wspomóc działania Straży Granicznej w dziedzinie ochrony praw człowieka;
  4. inicjowanie, monitorowanie i koordynowanie działań komórek organizacyjnych Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej i podległych granicznych jednostek organizacyjnych w zakresie realizacji zaleceń krajowych i międzynarodowych instytucji i organizacji powołanych do ochrony praw człowieka oraz zadań wynikajšcych z krajowych programów dotyczących obszaru ochrony praw człowieka;
  5. sporządzanie informacji, opinii i stanowisk w przedmiocie oceny zgodności działań funkcjonariuszy Straży Granicznej ze standardami ochrony praw człowieka;
  6. reprezentowanie Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku w krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach poświęconych prawom człowieka.
do góry