Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Wstrzymano nabór do służby w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej - Nabór do służby -

Nawigacja

Nabór do służby

Wstrzymano nabór do służby w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej

Katarzyna Zdanowicz
18.03.2020

Na polecenie Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasza Pragi z dniem 17 marca 2020 r. wstrzymano w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej przyjmowanie podań o przyjęcie do służby w Straży Granicznej oraz zawieszono prowadzenie wszelkich czynności realizowanych w toku już rozpoczętych postępowań kwalifikacyjnych do odwołania.

Powyższe działania umożliwiają zastosowanie się do ogólnych zaleceń w sprawie ograniczenia rozprzestrzeniania zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2.

do góry