Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Placówka SG w Narewce -

Nawigacja

Placówka SG w Narewce

Placówka SG w Narewce

 

 

 

 
NAZWA   Placówka SG w Narewce
KOMENDANT   ppłk SG Daniel MURAWSKI
ADRES   ul. Nowa 12A
17-220 Narewka
TELEFON   85 68 59 220
FAX   85 68 59 225
NAZWA   Przejście kolejowe
ADRES   17-222 Siemianówka
m. Siemianówka
MAIL   sdo.narewka@strazgraniczna.pl
 

 

Placówka SG w Narewce od 19.09.2001 r. funkcjonuje w nowym obiekcie. Wcześniej placówka miała siedzibę w Siemianówce i powstała 15 czerwca 1969 r.  Obiekt Placówki SG w Narewce położony  jest w odległości ok.11 km od linii granicy państwowej. Ochrania odcinek granicy państwowej  z Republiką Białorusi o długości 21,31 km.  Od północy sąsiaduje z Placówką SG w  Michałowie, a od południa z Placówką SG w Białowieży. Zasięgiem terytorialnym obejmuje w całości obszar dwóch gmin, tj. Narewkę i Narew, oraz część gminy Michałowo. Linia granicy państwowej przebiega  w większości przez masyw leśny Puszczy Białowieskiej. Linię granicy państwowej przecinają rzeki Narew, Pszczółka i Kołonna.

W terytorialnym zasięgu działania Placówki znajduje się Kolejowe Przejście Graniczne w Siemianówce, obsługujące całodobowo ruch pociągów towarowych pomiędzy stacjami granicznymi Siemianówka (RP) – Swisłocz (RB) z wykorzystaniem torów normalnotorowych i szerokotorowych.

W dniu 01.01.2014 r.  przekazano do użytku służb granicznych i fitosanitarnych nową infrastrukturę kolejowego przejścia granicznego w Siemianówce, która w 85% została sfinansowana ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Dodatkowo od dnia 31.01.2014 r. rozszerzono zakres odpraw towarów o produkty pochodzenia roślinnego. Stacja kolejowa w Siemianówce jest węzłem kolejowym dla linii Siemianówka – Siedlce, Granica Państwa – Chryzanów, Siemianówka – Wiącków.                                            

Zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Podlaskiego zakaz przebywania na pasie drogi granicznej wprowadzono na odcinkach granicy państwowej:

- od zn. gr. nr 384 do zn. gr. nr 400,

- od zn. gr.nr 414 do zn. gr. nr 416,

- od zn. gr. nr 422 do zn. gr. nr 423.

do góry