Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu kwaterunkowego drewnianego na potrzeby Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej (sprawa nr 25/ZP/WTiZ/20) - rozstrzygnięte -

Nawigacja

rozstrzygnięte

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu kwaterunkowego drewnianego na potrzeby Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej (sprawa nr 25/ZP/WTiZ/20)

Maria Brześkiewicz
19.06.2020

do góry