Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej na świadczenie usług lekarskich obejmujących ocenę stanu zdrowia osoby zatrzymanej, określenie wieku kostnego osoby zatrzymanej oraz badania cudzoziemców, którzy złożyli wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej (sprawa nr 13/ZP/SZ/16) - rozstrzygnięte -

Nawigacja

rozstrzygnięte

na świadczenie usług lekarskich obejmujących ocenę stanu zdrowia osoby zatrzymanej, określenie wieku kostnego osoby zatrzymanej oraz badania cudzoziemców, którzy złożyli wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej (sprawa nr 13/ZP/SZ/16)

Marta Karpiuk
05.04.2016

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

13/ZP/SZ/16 (05.04.2016)

poniżej

135 000 euro

85121100-4

85121000-3

Przetarg nieograniczony  na świadczenie usług lekarskich obejmujących ocenę stanu zdrowia osoby zatrzymanej, określenie wieku kostnego osoby zatrzymanej oraz badania cudzoziemców, którzy  złożyli wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej (sprawa nr 13/ZP/SZ/16)               

18.04.2016r.

do godz. 11:00

UWAGA ! Zmiana terminu !

Nowy termin 20.04.2016 r. do godz. 11:00

do góry