Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Przetarg nieograniczony na dostawę części zamiennych do pojazdów mechanicznych będących w użytkowaniu Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku (sprawa nr 20/ZP/WTiZ/16) - rozstrzygnięte -

Nawigacja

rozstrzygnięte

Przetarg nieograniczony na dostawę części zamiennych do pojazdów mechanicznych będących w użytkowaniu Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku (sprawa nr 20/ZP/WTiZ/16)

Maria Brześkiewicz
11.04.2016

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

20/ZP/WTiZ/16 (11.04.2016)

poniżej

135 000 euro

34300000-0

Przetarg nieograniczony na dostawę części zamiennych do pojazdów mechanicznych będących w użytkowaniu Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku (sprawa nr 20/ZP/WTiZ/16)

UWAGA zmiana terminu na:

 20.04.2016r.

do godz. 11:00

do góry