Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Przetarg nieograniczony na świadczenie usług medycznych obejmujących badania psychiatryczne cudzoziemców przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców przy Podlaskim Oddziale Straży Granicznej w Białymstoku (sprawa nr 21/ZP/SZ/16). - rozstrzygnięte -

Nawigacja

rozstrzygnięte

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług medycznych obejmujących badania psychiatryczne cudzoziemców przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców przy Podlaskim Oddziale Straży Granicznej w Białymstoku (sprawa nr 21/ZP/SZ/16).

Marzena Kulesza
11.04.2016

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

21/ZP/SZ/16

data: 11.04.2016

poniżej 135 000 euro

85.12.12.70-6

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług medycznych

obejmujących badania psychiatryczne cudzoziemców przebywających

w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców przy Podlaskim

Oddziale Straży Granicznej w Białymstoku (sprawa nr 21/ZP/SZ/16).

 

19.04.2016 r. do godz. 11:00

 

do góry