Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Przetarg nieograniczony na świadczenie usług medycznych na potrzeby medycyny pracy obejmujących konsultacje specjalistyczne dla funkcjonariuszy i pracowników Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej (sprawa nr 27/ZP/SZ/16) - rozstrzygnięte -

Nawigacja

rozstrzygnięte

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług medycznych na potrzeby medycyny pracy obejmujących konsultacje specjalistyczne dla funkcjonariuszy i pracowników Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej (sprawa nr 27/ZP/SZ/16)

Maria Brześkiewicz
31.05.2016

 

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

27/ZP/SZ/16 (31.05.2016)

poniżej

135 000 euro

85121200-5,

85121231-1,

85121283-0,

85121270-6,

85121282-3,

85121300-6

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług medycznych na  potrzeby medycyny pracy obejmujących konsultacje specjalistyczne dla funkcjonariuszy i pracowników Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej (sprawa nr 27/ZP/SZ/16)   

08.06.2016r.

do godz. 11:00

 

do góry