Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Przetarg nieograniczony na dostawy paliw silnikowych - tankowanie pojazdów służbowych Placówka SG w Michałowie (sprawa nr 31/ZP/WTiZ/16) - rozstrzygnięte -

Nawigacja

rozstrzygnięte

Przetarg nieograniczony na dostawy paliw silnikowych - tankowanie pojazdów służbowych Placówka SG w Michałowie (sprawa nr 31/ZP/WTiZ/16)

Maria Brześkiewicz
07.06.2016

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

31/ZP/WTiZ/16 (07.06.2016)

poniżej

135 000 euro

09132100-4,

09134100-8

Przetarg nieograniczony na  dostawy paliw silnikowych - tankowanie pojazdów służbowych Placówka SG w Michałowie (sprawa nr 31/ZP/WTiZ/16)

15.06.2016r.

do godz. 14:00

 

do góry