Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Przetarg nieograniczony na dostawy części i akcesoriów do motocykli i pojazdów typu ATV (sprawa nr 40/ZP/WTiZ/16) - rozstrzygnięte -

Nawigacja

rozstrzygnięte

Przetarg nieograniczony na dostawy części i akcesoriów do motocykli i pojazdów typu ATV (sprawa nr 40/ZP/WTiZ/16)

Piotr Nietupski
25.07.2016

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

40/ZP/WTiZ/16 (25.07.2016)

poniżej

135 000 euro

      34.22.42.00-5, 34.41.10.00-1                      

Dostawy części i akcesoriów do motocykli i pojazdów typu ATV (sprawa nr 40/ZP/WTiZ/16)

04.08.2016r.

do godz. 11:00

do góry