Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Zamówienie na usługi społeczne na świadczenia usług laboratoryjnych na potrzeby medycyny pracy ( w tym badań kierowców) (sprawa nr 9/ZP/SZ/17) - rozstrzygnięte -

Nawigacja

rozstrzygnięte

Zamówienie na usługi społeczne na świadczenia usług laboratoryjnych na potrzeby medycyny pracy ( w tym badań kierowców) (sprawa nr 9/ZP/SZ/17)

Marta Karpiuk
12.04.2017

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

9/ZP/SZ/17 (12.04.2017)

poniżej

750 000 euro

      85145000-7                      

Zamówienie na usługi społeczne na świadczenia usług laboratoryjnych

na potrzeby medycyny pracy ( w tym badań kierowców) (sprawa nr 9/ZP/SZ/17)

 

20.04.2017r.

do godz. 11:00

 

do góry