Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Budowa wieży obserwacyjnej w m. Nowodziel” (sprawa nr 20/ZP/WTiZ/17) - rozstrzygnięte -

Nawigacja

rozstrzygnięte

Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Budowa wieży obserwacyjnej w m. Nowodziel” (sprawa nr 20/ZP/WTiZ/17)

Maria Brześkiewicz
26.04.2017

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

20/ZP/WTiZ/17

(26.04.2017)

poniżej

135 000 euro

71000000-8

71320000-7

71248000-8

Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Budowa wieży obserwacyjnej w m. Nowodziel” (sprawa nr 20/ZP/WTiZ/17)

09.05.2017r.

do godz. 14:00

do góry