Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Zamówienie na usługi społeczne na świadczenie usług lekarskich obejmujących ocenę stanu zdrowia osoby zatrzymanej, określenie wieku kostnego osoby zatrzymanej oraz badania cudzoziemców, którzy złożyli wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej (sprawa nr 11/ZP/SZ/17) - rozstrzygnięte -

Nawigacja

rozstrzygnięte

Zamówienie na usługi społeczne na świadczenie usług lekarskich obejmujących ocenę stanu zdrowia osoby zatrzymanej, określenie wieku kostnego osoby zatrzymanej oraz badania cudzoziemców, którzy złożyli wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej (sprawa nr 11/ZP/SZ/17)

Marta Karpiuk
05.05.2017

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

11/ZP/SZ/17 (05.05.2017)

poniżej

750 000 euro

      85121100-4, 85121000-3                     

Zamówienie na usługi społeczne na świadczenie usług lekarskich obejmujących ocenę stanu zdrowia osoby zatrzymanej, określenie wieku kostnego osoby zatrzymanej oraz badania cudzoziemców, którzy złożyli wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej (sprawa nr 11/ZP/SZ/17)

 

15.05.2017r.

do godz. 11:00

do góry