Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne na świadczenie usług psychologicznych na potrzeby cudzoziemców przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku (sprawa nr 15/ZP/SZ/17) - rozstrzygnięte -

Nawigacja

rozstrzygnięte

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne na świadczenie usług psychologicznych na potrzeby cudzoziemców przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku (sprawa nr 15/ZP/SZ/17)

Piotr Nietupski
08.05.2017

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

15/ZP/SZ/17 (08.05.2017)

poniżej

750 000 euro

      85121270-6          

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne na świadczenie usług psychologicznych na potrzeby cudzoziemców przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku (sprawa nr 15/ZP/SZ/17)

 

16.05.2017r.

do godz. 11:00

do góry