Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Przetarg nieograniczony na dostawę części zapasowych do motocykli i pojazdów ATV (sprawa nr 42/ZP/WTiZ/17) - rozstrzygnięte -

Nawigacja

rozstrzygnięte

Przetarg nieograniczony na dostawę części zapasowych do motocykli i pojazdów ATV (sprawa nr 42/ZP/WTiZ/17)

Maria Brześkiewicz
13.07.2017

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

42/ZP/WTiZ/17 (13.07.2017)

poniżej

135 000 euro

34411000-1

34224200-5

Przetarg nieograniczony na dostawę części zapasowych do motocykli i pojazdów ATV (sprawa nr 42/ZP/WTiZ/17)

21.07.2017r.

do godz. 11:00

do góry