Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Przetarg nieograniczony na dostawę części zapasowych do pojazdów mechanicznych (sprawa nr 49/ZP/WTiZ/17 - rozstrzygnięte -

Nawigacja

rozstrzygnięte

Przetarg nieograniczony na dostawę części zapasowych do pojazdów mechanicznych (sprawa nr 49/ZP/WTiZ/17

Maria Brześkiewicz
25.08.2017

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

49/ZP/WTiZ/17 (25.08.2017)

poniżej

135 000 euro

34300000-0

Przetarg nieograniczony na dostawę części zapasowych do pojazdów mechanicznych (sprawa nr 49/ZP/WTiZ/17)

04.09.2017r.

do godz. 11:00

do góry