Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Przetarg nieograniczony wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa systemu łączności radiowej w m. Białystok” (sprawa nr 50/ZP/WŁ/17) - rozstrzygnięte -

Nawigacja

rozstrzygnięte

Przetarg nieograniczony wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa systemu łączności radiowej w m. Białystok” (sprawa nr 50/ZP/WŁ/17)

Marta Karpiuk
30.08.2017

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

50/ZP/WTiZ/17 (24.07.2017)

poniżej

5 225 000 euro

45000000-7, 45110000-1,

45111200-0, 45311000-0,

45231400-9, 45310000-3,

45231000-5, 32344250-3,

Przetarg nieograniczony wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa systemu łączności radiowej  w m. Białystok” (sprawa nr 50/ZP/WŁ/17)

15.09.2017r.

do godz. 11:00

do góry