Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu informatycznego w ramach pierwszego wyposażenia bud. nr 2 (sprawa nr 15/ZP/WŁiI/20) - rozstrzygnięte -

Nawigacja

rozstrzygnięte

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu informatycznego w ramach pierwszego wyposażenia bud. nr 2 (sprawa nr 15/ZP/WŁiI/20)

Marta Karpiuk
27.04.2020

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

15/ZP/WŁiI/20 (27.04.2020)

poniżej

139 000 euro

30214000-2

30213000-5

30213100-6

30231300-0

30232110-8

30232150-0

30121300-6

30216110-0

48000000-8

Przetarg nieograniczony na dostawę

sprzętu informatycznego w ramach pierwszego wyposażenia bud. nr 2

(sprawa nr 15/ZP/WŁiI/20)

 

UWAGA !!!! ZMIANA  TERMINU

15.05.2020r.

do godz. 11:00

UWAGA !! NOWY TERMIN

19.05.2020 r.

do godz. 11:00

 

do góry