Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu informatycznego w ramach pierwszego wyposażenia Placówki Straży Granicznej w Krynkach (sprawa nr 33/ZP/WŁiI/20) - rozstrzygnięte -

Nawigacja

rozstrzygnięte

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu informatycznego w ramach pierwszego wyposażenia Placówki Straży Granicznej w Krynkach (sprawa nr 33/ZP/WŁiI/20)

Anna Jaroszewicz
01.07.2020

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

33/ZP/WŁiI/20 (01.07.2020)

poniżej

139 000 euro

30213000-5

30213100-6

30216110-0

30232110-8

30121300-6

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu informatycznego w ramach pierwszego wyposażenia
Placówki Straży Granicznej w Krynkach

(sprawa nr 33/ZP/WŁiI/20)

13.07.2020r.

do godz. 11:00

do góry