Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Przetarg nieograniczony na dostawy paliw silnikowych do Placówki SG w Michałowie - tankowanie pojazdów służbowych (sprawa nr 39/ZP/WTiZ/20) - rozstrzygnięte -

Nawigacja

rozstrzygnięte

Przetarg nieograniczony na dostawy paliw silnikowych do Placówki SG w Michałowie - tankowanie pojazdów służbowych (sprawa nr 39/ZP/WTiZ/20)

Elżbieta Koc
09.07.2020

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

39/ZP/WTiZ/20

(09.07.2020)

poniżej

139 000 euro

09134100-8

09132100-4

Przetarg nieograniczony  na dostawy paliw silnikowych do Placówki SG w Michałowie - tankowanie pojazdów służbowych (sprawa nr 39/ZP/WTiZ/20)

27.07.2020 r.

do godz. 14:00

do góry