Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej świadczenie usług medycznych oraz usług stomatologicznych na potrzeby cudzoziemców przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku – oddział w Białymstoku i Czerwonym Borze (osoby dorosłe- kobiety i mężczyźni oraz dzieci) (sprawa nr 14/ZP/SZ/22) - rozstrzygnięte -

Nawigacja

rozstrzygnięte

świadczenie usług medycznych oraz usług stomatologicznych na potrzeby cudzoziemców przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku – oddział w Białymstoku i Czerwonym Borze (osoby dorosłe- kobiety i mężczyźni oraz dzieci) (sprawa nr 14/ZP/SZ/22)

Anna Jaroszewicz
13.04.2022

Dokumentacja postępowania znajduje się na stronie: https://portal.smartpzp.pl/posg/public/postepowanie?postepowanie=27643343

do góry