Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Przetarg nieograniczony na świadczenie usług medycznych obejmujących badania psychiatryczne cudzoziemców przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców przy Podlaskim Oddziale Straży Granicznej w Białymstoku (sprawa nr 8/ZP/SZ/16) - unieważnione -

Nawigacja

unieważnione

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług medycznych obejmujących badania psychiatryczne cudzoziemców przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców przy Podlaskim Oddziale Straży Granicznej w Białymstoku (sprawa nr 8/ZP/SZ/16)

Marta Karpiuk
01.03.2016

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

8/ZP/SZ/16 (01.03.2016)

poniżej

135 000 euro

85121270-6

Przetarg nieograniczony  na świadczenie usług medycznych obejmujących badania psychiatryczne cudzoziemców przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców przy Podlaskim Oddziale Straży Granicznej w Białymstoku (sprawa nr 8/ZP/SZ/16)

09.03.2016r.

do godz. 11:00

do góry