Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Zamówienie na usługi społeczne na świadczenie usług lekarskich obejmujących ocenę stanu zdrowia osoby zatrzymanej oraz badania lekarskie osób ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej (sprawa nr 34/ZP/SZ/17) - unieważnione -

Nawigacja

unieważnione

Zamówienie na usługi społeczne na świadczenie usług lekarskich obejmujących ocenę stanu zdrowia osoby zatrzymanej oraz badania lekarskie osób ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej (sprawa nr 34/ZP/SZ/17)

Marta Karpiuk
27.06.2017

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

34/ZP/SZ/17 (27.06.2017)

poniżej

750 000 euro

      85121100-4, 85121000-3                     

Zamówienie na usługi społeczne na świadczenie usług lekarskich obejmujących ocenę stanu zdrowia osoby zatrzymanej oraz badania lekarskie osób ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej

(sprawa nr 34/ZP/SZ/17)

 

12.07.2017r.

do godz. 11:00

do góry