Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Zamówienie na usługi społeczne na świadczenie usług lekarskich obejmujących badanie osób zatrzymanych oraz badania lekarskie osób ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej (sprawa nr 51/ZP/SZ/17) - unieważnione -

Nawigacja

unieważnione

Zamówienie na usługi społeczne na świadczenie usług lekarskich obejmujących badanie osób zatrzymanych oraz badania lekarskie osób ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej (sprawa nr 51/ZP/SZ/17)

Marta Karpiuk
11.09.2017

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

51/ZP/SZ/17

poniżej

750 000 euro

      85121100-4, 85121000-3                     

Zamówienie na usługi społeczne na świadczenie usług lekarskich obejmujących badanie osób zatrzymanych  oraz badania lekarskie osób ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej (sprawa nr 51/ZP/SZ/17)

 

21.09.2017r.

do godz. 11:00

do góry