Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Zamówienie na usługi społeczne na świadczenie usług medycznych oraz usług stomatologicznych dla cudzoziemców (dorośli mężczyźni) przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku (sprawa nr 41/ZP/SZ/19) - unieważnione -

Nawigacja

unieważnione

Zamówienie na usługi społeczne na świadczenie usług medycznych oraz usług stomatologicznych dla cudzoziemców (dorośli mężczyźni) przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku (sprawa nr 41/ZP/SZ/19)

Marta Karpiuk
24.09.2019

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

41/ZP/SZ/19 (24.09.2019)

poniżej

750 000 euro

85121000-3

85131000-6

Zamówienie na usługi społeczne

na świadczenie usług medycznych oraz usług stomatologicznych dla cudzoziemców

(dorośli mężczyźni) przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców

w Białymstoku (sprawa nr 41/ZP/SZ/19)

 

03.10.2019r.

do godz. 11:00

do góry