Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Przetarg nieograniczony na dostawę 2 szt. samochodów służbowych na potrzeby Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku (sprawa nr 53/ZP/WTiZ/19) - unieważnione -

Nawigacja

unieważnione

Przetarg nieograniczony na dostawę 2 szt. samochodów służbowych na potrzeby Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku (sprawa nr 53/ZP/WTiZ/19)

Maria Brześkiewicz
12.11.2019

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

53/ZP/WTiZ/19 (12.11.2019)

poniżej

144 000 euro

34136000-9

34115200-8

Przetarg nieograniczony na  dostawę 2 szt. samochodów służbowych na potrzeby Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku (sprawa nr 53/ZP/WTiZ/19)

UWAGA !!

ZMIANA TERMINU NA:

28.11.2019r.

do godz. 11:00

do góry