Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Zamówienie na usługi społeczne na świadczenie usług lekarskich na potrzeby cudzoziemców (mężczyzn) przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców przy Podlaskim Oddziale Straży Granicznej w Białymstoku (sprawa nr 61/ZP/SZ/19) - unieważnione -

Nawigacja

unieważnione

Zamówienie na usługi społeczne na świadczenie usług lekarskich na potrzeby cudzoziemców (mężczyzn) przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców przy Podlaskim Oddziale Straży Granicznej w Białymstoku (sprawa nr 61/ZP/SZ/19)

Anna Jaroszewicz
27.11.2019

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

61/ZP/SZ/19 (27.11.2019)

poniżej

750 000 euro

85121100-4

Zamówienie na usługi społeczne na świadczenie usług lekarskich na potrzeby cudzoziemców (mężczyzn) przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców przy Podlaskim Oddziale Straży Granicznej w Białymstoku (sprawa nr 61/ZP/SZ/19)

06.12.2019r.

do godz. 12:00

 
do góry