Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Zamówienie na usługi społeczne na przeprowadzenie szkoleń językowych (sprawa nr 69/ZP/WKiSz/19) - unieważnione -

Nawigacja

unieważnione

Zamówienie na usługi społeczne na przeprowadzenie szkoleń językowych (sprawa nr 69/ZP/WKiSz/19)

Maria Brześkiewicz
24.12.2019

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

69/ZP/WKiSz/19 (24.12.2019)

poniżej

750 000 euro

80580000-3

Zamówienie na usługi społeczne na przeprowadzenie szkoleń językowych

(sprawa nr 69/ZP/WKiSz/19)

15.01.2020r.

do godz. 11:00

do góry