Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Przetarg nieograniczony na dostawę pojazdu typu bus z napędem 4x4na potrzeby Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku (sprawa nr 9/ZP/WTiZ/20) - unieważnione -

Nawigacja

unieważnione

Przetarg nieograniczony na dostawę pojazdu typu bus z napędem 4x4na potrzeby Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku (sprawa nr 9/ZP/WTiZ/20)

Maria Brześkiewicz
03.03.2020

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

9/ZP/WTiZ/20 (03.03.2020)

poniżej

139 000 euro

34115200-8

Przetarg nieograniczony na  dostawę  pojazdu typu bus z napędem 4x4na potrzeby Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku (sprawa nr 9/ZP/WTiZ/20)

UWAGA ZMIANA TERMINU NA: 12.03.2020r. do godz. 11:00

do góry