Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Przetarg nieograniczony na dostawy paliw silnikowych do placówki SG w Lipsku - tankowanie pojazdów służbowych (sprawa nr 40/ZP/WTiZ/20) - unieważnione -

Nawigacja

unieważnione

Przetarg nieograniczony na dostawy paliw silnikowych do placówki SG w Lipsku - tankowanie pojazdów służbowych (sprawa nr 40/ZP/WTiZ/20)

Anna Jaroszewicz
22.07.2020

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

40/ZP/WTiZ/20 (22.07.2020)

poniżej

139 000 euro

09132100-4

09134100-8

Przetarg nieograniczony na dostawy paliw silnikowych do placówki SG w Lipsku - tankowanie pojazdów służbowych (sprawa nr 40/ZP/WTiZ/20)

 30.07.2020r.

do godz. 13:00

 

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

 

do góry