Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Przetarg nieograniczony na dostawę trzech pojazdów patrolowych wyposażonych w system identyfikacji tablic rejestracyjnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, projekt nr LT-PL-5R-400 pn. „Development of cooperation of Lithuanian and Polish Border Guard Services”, w ramach Programu Współpracy Litwa – Polska Interreg V–A (sprawa nr 5/ZP/WŁiI/21) - unieważnione -

Nawigacja

unieważnione

Przetarg nieograniczony na dostawę trzech pojazdów patrolowych wyposażonych w system identyfikacji tablic rejestracyjnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, projekt nr LT-PL-5R-400 pn. „Development of cooperation of Lithuanian and Polish Border Guard Services”, w ramach Programu Współpracy Litwa – Polska Interreg V–A (sprawa nr 5/ZP/WŁiI/21)

Marta Karpiuk
21.07.2021

do góry