Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Świadczenie usług pielęgniarskich/ratowników medycznych na potrzeby cudzoziemców przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku (osoby dorosłe-kobiety i mężczyźni oraz dzieci) – oddział w Czerwonym Borze (sprawa nr 5/ZP/SZ/22) - unieważnione -

Nawigacja

unieważnione

Świadczenie usług pielęgniarskich/ratowników medycznych na potrzeby cudzoziemców przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku (osoby dorosłe-kobiety i mężczyźni oraz dzieci) – oddział w Czerwonym Borze (sprawa nr 5/ZP/SZ/22)

Marta Karpiuk
04.03.2022

do góry