Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Świadczenie usług medycznych obejmujących konsultacje specjalistyczne dla funkcjonariuszy i pracowników Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku (sprawa nr 15/ZP/SZ/22) - unieważnione -

Nawigacja

unieważnione

Świadczenie usług medycznych obejmujących konsultacje specjalistyczne dla funkcjonariuszy i pracowników Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku (sprawa nr 15/ZP/SZ/22)

Marta Hołowacz
01.06.2022

Dokumnetacja postępowania znajduje się na stronie https://portal.smartpzp.pl/posg/public/postepowanie?postepowanie=29401094

do góry