Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Zapytanie ofertowe nr 7/2022 - Zamówienia publiczne, do których nie stosuje się ustawy - Prawo zamówień publicznych -

Nawigacja

Zamówienia publiczne, do których nie stosuje się ustawy - Prawo zamówień publicznych

Zapytanie ofertowe nr 7/2022

Andrzej Łuczaj
11.04.2022

Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę oraz montaż klimatyzatora na Placówce w Czeremsze (poniżej zdjęcia klimatyzatora do demontażu i utylizacji).

do góry