Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Zapytanie ofertowe nr 8/2022 - Zamówienia publiczne, do których nie stosuje się ustawy - Prawo zamówień publicznych -

Nawigacja

Zamówienia publiczne, do których nie stosuje się ustawy - Prawo zamówień publicznych

Zapytanie ofertowe nr 8/2022

Andrzej Łuczaj
12.04.2022

Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty cenowej na sprawowanie stałego dozoru nad instalacjami i urządzeniami klimatyzacyjnymi w okresie od dnia podpisania umowy do 30.04.2023 r.

do góry