Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Zapytanie ofertowe nr 9/2022 - Zamówienia publiczne, do których nie stosuje się ustawy - Prawo zamówień publicznych -

Nawigacja

Zamówienia publiczne, do których nie stosuje się ustawy - Prawo zamówień publicznych

Zapytanie ofertowe nr 9/2022

Alina Grygorowicz
27.04.2022

Podlaski Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty cenowej w sprawie organizacji grupowego kursu nauki języka angielskiego w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Podlaski Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku planuje organizację grupowego kursu nauki języka angielskiego, dla 23 funkcjonariuszy i pracowników Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku z podziałem na 3 grupy zaawansowania, tj. na poziomie A2, B1 i B2 w wymiarze po 90 godzin lekcyjnych (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia). Przewidywany termin realizacji usługi to okres od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2022 r.

Powyższe przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach Programu ”Sprawy wewnętrzne” Azyl i Migracja (PA18) Projekt nr NMF/PA18/001 p.n. „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji służb publicznych w obszarze migracji i azylu ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania nielegalnej migracji”.

do góry