Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Zapytanie ofertowe nr 10/2022 - Zamówienia publiczne, do których nie stosuje się ustawy - Prawo zamówień publicznych -

Nawigacja

Zamówienia publiczne, do których nie stosuje się ustawy - Prawo zamówień publicznych

Zapytanie ofertowe nr 10/2022

Ewa Kamińska
20.05.2022

Podlaski Oddział Straży Granicznej zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnościach: - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, -instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.

do góry